לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

החזרי מס לשכירים

משרדנו מתמחה בהחזרי מס לשכירים, בדיקת הזכאות להחזר מס הינה חינם !!!

כדאי להגיש דוח לרשויות מס הכנסה ביוזמת נישום שכיר ולקבל החזר מס במצבים אלה:

 • עבודה אצל מעסיקים אחדים, והמס הכללי שנוכה גבוה מהמס המתחייב.
 • עבודה שלא בכל שנת המס, וללא עריכת תיאום מס על בסיס שנתי.
 • אם מגיעים לנישום זיכויים, כגון בעניינים אלה: הפקדות נוספות בקופת גמל, תשלומי ביטוח חיים, תרומות למוסד ציבורי והוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד.
 • אם יש עבודה חלקית שהיא נוספת על העבודה העיקרית, אשר נוכה מהשכר ששולם בעדה מס בשיעור גבוה מהמס השולי של הנישום.
 • עצמאי בעבר שהיה לו הפסד מעסק, או שנתבקש לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור העבר.
 • עבודה אצל מעסיק אחד תמורת משכורות בלתי שוות במשך השנה, ללא תיאום מס.
 • בכל עת שקיימת עילה לקבלת נקודת זיכוי לשנה שלמה והעילה נוצרה רק בחלק ממנה, כגון: זיכוי לתושב ישראל, זיכוי לעולה, זיכוי בעד נסיעה למקום העבודה, זיכוי בעד אישה שאינה עובדת או זיכוי לאישה עובדת בעד בעל שאינו עובד, זיכוי בעד אישה עוזרת לבעלה, זיכוי בעד ילדים, זיכוי לגרוש שנשא אישה אחרת ומשלם מזונות לאשתו לשעבר.

איך אני יודע האם מגיע לי החזר ממס הכנסה?

להלן שאלון בו במידה והינך עונה על אחד מהקריטריונים הבאים ישנו סיכוי גדול כי מגיע לך החזר מס.

עבודה

 • האם קיבלת במהלך השנה תקבולים מביטוח לאומי? (כגון אבטלה, דמי לידה ,מילואים )
 • האם ילדת במהלך השנה?
 • האם יצאת לפנסיה?
 • האם היו לך הכנסות ממספר מקורות?

מצב רפואי

 • האם יש לך ילד שהוא בעל לקות למידה?
 • האם יש לך ילד נכה ?או בעל קושי התפתחות?
 • האם אתה תומך בקרוב משפחה במוסד?
 • האם עברת חו"ח מחלה קשה?או אירוע לב?

השקעות וחסכון

 • האם יש לך או היו לך הפסדים בבורסה?
 • האם שילמת כספים לביטוחי חיים פנסיה או קופות גמל במעמד עצמאי?
 • האם שילמת מס על רווחים בשוק ההון ?
 • האם פדית פוליסת ביטוח מנהלים או פנסיה?
 • האם שילמת מס שבח?

אישי

 • האם אתה ממשפחה חד הורית ?
 • האם שילמת מזונות ?
 • האם התגוררת בישוב ספר?
 • האם הינך עולה חדש ?
 • האם קיבלת תואר אקדמי?
 • האם תרמת למוסדות ציבור?

אם אחת מהשאלות עונות על הגדרתך או ענו בעבר יתכן ומגיע לך החזר מס. פנה אלינו

עבור כמה שנים ניתן לדרוש החזר מס?

החזר מס ניתן לדרוש עד 6 שנים אחורה

החזרי מס לשכירים