לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

מדרגות מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית לשנת 2019

גובה ההכנסה

שיעור הממס

מס מקסימאלי

מס מצטבר

מ-0 ₪ ועד 6,310 ₪

10%

631 ₪

631 ₪

מ-6,311 ₪ ועד 9,050 ₪

14%

384 ₪

1,015 ₪

מ-9,051 ₪ ועד 14,530 ₪

20%

1,096 ₪

2,111 ₪

מ-14,531 ₪ ועד 20,200 ₪

31%

1,758 ₪

3,868 ₪

מ-20,201 ₪ ועד 42,030 ₪

35%

7,641 ₪

11,509 ₪

מ-42,031 ₪ ועד 54,130 ₪

47%

5,687 ₪

17,196 ₪

על כל שקל נוסף

50%

מדרגות מס על הכנסות שלא מיגיעה אישית לשנת 2019

גובה ההכנסה חודשית שלא מיגיעה אישית

שיעור הממס

הכנסה שנתית שלא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 20,200 ₪

31%

עד 242,400 ₪

31%

מ-20,201 ₪ ועד42,030 ₪

35%

מ-242,401 ₪ ועד 504,360 ₪

35%

מ-42,031 ₪ ועד 54,130 ₪

47%

מ- 504,360 ₪ ועד 649,560 ₪

47%

מס נוסף מעל 54,131 ₪

50%

מס נוסף מעל 649,561 ₪

50%

שווי נקודת זיכוי חודשית 218 ₪


השכר המקסימאלי לביטוח לאומי הינו 43,890 ₪