לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

מדרגות מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית לשנת 2020

גובה ההכנסה

שיעור הממס

מס מקסימאלי

מס מצטבר

מ-0 ₪ ועד 6,330 ₪

10%

633 ₪

633 ₪

מ-6,331 ₪ ועד 9,080 ₪

14%

385 ₪

1,018 ₪

מ-9,081 ₪ ועד 14,580 ₪

20%

1,100 ₪

2,118 ₪

מ-14,581 ₪ ועד 20,260 ₪

31%

1,761 ₪

3,879 ₪

מ-20,261 ₪ ועד 42,160 ₪

35%

7,665 ₪

11,544 ₪

מ-42,161 ₪ ועד 54,300 ₪

47%

5,706 ₪

17,250 ₪

על כל שקל נוסף

50%

מדרגות מס על הכנסות שלא מיגיעה אישית לשנת 2020

גובה ההכנסה חודשית שלא מיגיעה אישית

שיעור הממס

הכנסה שנתית שלא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 20,260 ₪

31%

עד 243,120 ₪

31%

מ-20,261 ₪ ועד42,160 ₪

35%

מ-243,121 ₪ ועד 505,920 ₪

35%

מ-42,161 ₪ ועד 54,300 ₪

47%

מ- 505,921 ₪ ועד 651,600 ₪

47%

מס נוסף מעל 54,301 ₪

50%

מס נוסף מעל 651,601 ₪

50%

שווי נקודת זיכוי חודשית 219 ₪


השכר המקסימאלי לביטוח לאומי הינו 44,020 ₪