לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

מדרגות מס רכישה

דירת מגורים יחידה

מתאריך

אחוז המס

עד סכום
בש"ח

אחוז המס

עד סכום
בש"ח

אחוז המס

עד סכום בש"ח

16/1/2019

0

1,696,750

3.5

2,012,562

5

5,192,150

817,307,17010היתרה