לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

עוסק פטור או מורשה?

אחת השאלות הנפוצות ביותר שעומדת בפני עסק קטן היא האם לפתוח תיק עוסק פטור או מורשה?

"עוסק פטור" או "עוסק מורשה" – המשותף בינהם ששניהם חייבים במס הכנסה לפי הכנסותיהם והשונה הוא רק במע"מ שעסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ אין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ ובמקביל אין הוא רשאי לקזז את מס התשומות ששילם והעוסק מורשה חייב בתשלום מע"מ בגין עסקאותיו מצד אחד ומאידך רשאי לקזז מע"מ בגין תשומתיו.

בכדי להיחשב "עוסק פטור " ישנם שני תנאים שצריכים להתקיים :

 1. מחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק בשנת 2020 סך של 100,491 ₪ , הסכום מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
 2. העוסק אינו נמנה על בעלי עיסוקים ומקצועות החייבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם. בעלי עיסוקים כאמור הם:
  • בעלי מקצוע חופשי כ: אדריכלים, מהנדסים, טכנאים, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות , יועץ לארגון וכו'.
  • רופאים, לרבות פסיכולוגים, רופאי שיניים, וטרינרים ופיזיותרפיסטים.
  • בעלי בית ספר לנהיגה.
  • סוחרי מקרקעין או מתווכים.
  • סוחרי רכב.
  • חברה בע"מ.

מתי נעשה הדיווח למע"מ?

העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע (ראה סעיף א לעיל ), יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח דו חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור חרג באופן חד-פעמי וכפוף לאישור שלטונות מע"מ.

חשבונית מס או קבלה?

העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, ויכול להוציא קבלות בלבד.

גם אם הינך עונה על תנאים אלו לא תמיד כדאי להיות מוגדר כעוסק פטור.

ישנם שיקולים נוספים שיש לבחון בעת קבלת החלטה האים להיות עוסק פטור?

 • גובה ההשקעות הדרושות בעסק
 • עלות שירותים מקצועיים
 • צפי רב שנתי
 • תדמית העסק

על מנת לדעת באיזה מסלול לבחור רצי להתייעץ עם משרדנו על מנת לבחון ביחד את כל השיקולים שפורטו לעיל ושיקולים נוספים על פי כל מקרה ומקרה.