לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

פטור ממס לנכה

מי עונה להגדרת נכה ?

  1. נכה 100%.
  2. עיוור.
  3. נכה משוקלל לפחות 90%.

על מנת שאדם יוכל לקבל פטור ע"פ סעיף זה עליו לפנות לוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי על מנת שאותה וועדה תגדיר את מעמדו. אם הוא מוגדר כנכה 100% הנכות לא מפרידה בין האיברים השונים. הנכות יכולה להיות גופנית, נפשית או שכלית. במידה ומדובר בעיוור הוועדה תקבע שהוא זכאי לתעודת עיוור. כאשר הוא נפגע בכמה איברים הוועדה יכולה לקבוע אחוזי נכות לכל איבר בנפרד. בכדי לקבל את הפטור ע"פ סעיף זה צריך שאחוז הנכות המשוקלל שלו יהיה מעל 89.5% ואז הוא מעוגל ל- 90%. בכדי לחשב את אחוז הנכות מכפילים את אחוז הנכות שנקבע לאותו איבר ביתרת האחוזים המשלימה ל- 100%, מאחר ומדובר בפעולות כפל אין משמעות לסדר ההכפלה.

תקופת הנכות

  • תקופה של פחות מ- 6 חודשים- כאשר אדם מקבל נכות לתקופה של פחות מ- 6 חודשים אין לו הקלות במס
  • תקופה של לפחות 6 חודשים אך פחות משנה- הוא זכאי לקבל פטור עד לתקרה של 74,040 ₪ מכל סוג שהוא ובלבד שההכנסה נוצרה בתקופת הנכות .
  • נכות של לפחות שנה- הפטור שלו תלוי בסוג ההכנסה- 9(5א)- בגין הכנסות מיגיעה אישית כמו עסק, משלח יד, משכורת, קצבה הוא זכאי לפטור ממס עד לתקרה של 618,000 ₪ בשנה. במידה והנכות שלו היא רק לחלק משנת המס צריך לתאם את התקרה בהתאם.


9(5)(ב)- הכנסות פסיביות

כאשר לנכה יש הכנסה מיגיעה אישית שנמוכה מ- 74,040 ₪ הוא יכול לקבל השלמת פטור בגין הכנסות פסיביות שיש לו עד ל- 74,040 ₪ אם אין לו הכנסה מיגיעה אישית כלל הוא יכול לקבל פטור על הכנסות פסיביות עד 74,040 ₪ בשנה. מדובר בהכנסות כמו השכרת נכסים, רווח הון, דיבידנד וכו'.
יוצא מכאן שאם יש לו הכנסות מיגיעה אישית של 74,040 ₪ או יותר הוא לא זכאי לקבל פטור בגין הכנסותיו הפסיביות.

פטור מוגדל לריבית בבנק

כאשר אדם נפגע בתאונה וכתוצאה ממנה הוא מוגדר כנכה ומקבל פיצוי כספי, הוא מפקיד את הפיצוי בבנק ומקבל ריבית על פיקדון או ריבית על תוכנית חיסכון הוא זכאי לפטור עד לתקרה של 304,560 ₪ בגין ההכנסות מהריבית הנ"ל בתנאי שאין לו הכנסות אחרות, אם יש לו הכנסות מיגיעה אישית שנמוכות מ- 304,560 ₪ יוכל לקבל השלמת פטור עד 304,560 ₪. במידה ויש לו הכנסות מיגיעה אישית 304,560 ₪ או יותר לא יוכל לקבל פטור נוסף בגין ההכנסות מריבית שלו